A P P T E N G

Đang tải...

Đại lý Cơ bản
Đại lý Chuyên nghiệp

Thanh toán hàng tháng

Không hạn chế ứng dụng - Thanh toán hàng tháng
1.999.000đ / tháng
 • Tên miền riêng của Đại lý
 • Phát triển Đại lý thứ cấp (phụ phí bổ sung)
 • Người dùng Tạo mới, Xoá ứng dụng
 • Nút tự động đăng ký tài khoản
 • Người dùng chủ động đăng ký gói ứng dụng
 • Người dùng thanh toán trực tuyến hoặc ngoại tuyến
 • Nút liên kết hỗ trợ
 • Chat hỗ trợ trực tuyến
 • Bảng danh sách người dùng
 • Tuỳ chỉnh Logo, màu sắc thương hiệu riêng
 • Tuỳ chỉnh hướng dẫn sử dụng
 • Email SMTP riêng của Đại lý
 • 40 + Module
 • Không hạn chế mẫu giao diện
 • Tạo tự động mã nguồn Android (APK và AAB)
 • Tạo tự động mã nguồn iOS (IPA)
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play riêng
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store riêng
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7

Thanh toán 12 tháng

Không hạn chế ứng dụng - Thanh toán hàng năm
999.000đ / tháng
 • Tên miền riêng của Đại lý
 • Phát triển Đại lý thứ cấp (phụ phí bổ sung)
 • Người dùng Tạo mới, Xoá ứng dụng
 • Nút tự động đăng ký tài khoản
 • Người dùng chủ động đăng ký gói ứng dụng
 • Người dùng thanh toán trực tuyến hoặc ngoại tuyến
 • Nút liên kết hỗ trợ
 • Chat hỗ trợ trực tuyến
 • Bảng danh sách người dùng
 • Tuỳ chỉnh Logo, màu sắc thương hiệu riêng
 • Tuỳ chỉnh hướng dẫn sử dụng
 • Email SMTP riêng của Đại lý
 • 40 + Module
 • Không hạn chế mẫu giao diện
 • Tạo tự động mã nguồn Android (APK và AAB)
 • Tạo tự động mã nguồn iOS (IPA)
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play riêng
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store riêng
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7

Thanh toán 24 tháng

Không hạn chế ứng dụng - Thanh toán 24 tháng
699.000đ / tháng
 • Tên miền riêng của Đại lý
 • Phát triển Đại lý thứ cấp (phụ phí bổ sung)
 • Người dùng Tạo mới, Xoá ứng dụng
 • Nút tự động đăng ký tài khoản
 • Người dùng chủ động đăng ký gói ứng dụng
 • Người dùng thanh toán trực tuyến hoặc ngoại tuyến
 • Nút liên kết hỗ trợ
 • Chat hỗ trợ trực tuyến
 • Bảng danh sách người dùng
 • Tuỳ chỉnh Logo, màu sắc thương hiệu riêng
 • Tuỳ chỉnh hướng dẫn sử dụng
 • Email SMTP riêng của Đại lý
 • 40 + Module
 • Không hạn chế mẫu giao diện
 • Tạo tự động mã nguồn Android (APK và AAB)
 • Tạo tự động mã nguồn iOS (IPA)
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play riêng
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store riêng
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7

Xem ngay các Module Nâng cao cho ứng dụng của bạn

Thanh toán 6 tháng

Không hạn chế ứng dụng
3.990.000đ / tháng
 • Tên miền riêng của Đại lý
 • Phát triển Đại lý thứ cấp (phụ phí bổ sung)
 • Tất cả Module nâng cao hiện có
 • Người dùng Tạo mới, Xoá ứng dụng
 • Nút tự động đăng ký tài khoản
 • Người dùng chủ động đăng ký gói ứng dụng
 • Người dùng thanh toán trực tuyến hoặc ngoại tuyến
 • Nút liên kết hỗ trợ
 • Chat hỗ trợ trực tuyến
 • Danh sách người dùng qua Email
 • Tuỳ chỉnh Logo, màu sắc thương hiệu riêng
 • Tuỳ chỉnh hướng dẫn sử dụng
 • Email SMTP riêng của Đại lý
 • 40 + Module
 • Không hạn chế mẫu giao diện
 • Tạo tự động mã nguồn Android (APK và AAB)
 • Tạo tự động mã nguồn iOS (IPA)
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play riêng
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store riêng
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7

Thanh toán 12 tháng

Không hạn chế ứng dụng
2.990.000đ / tháng
 • Tên miền riêng của Đại lý
 • Phát triển Đại lý thứ cấp (phụ phí bổ sung)
 • Tất cả Module nâng cao hiện có
 • Người dùng Tạo mới, Xoá ứng dụng
 • Nút tự động đăng ký tài khoản
 • Người dùng chủ động đăng ký gói ứng dụng
 • Người dùng thanh toán trực tuyến hoặc ngoại tuyến
 • Nút liên kết hỗ trợ
 • Chat hỗ trợ trực tuyến
 • Danh sách người dùng qua Email
 • Tuỳ chỉnh Logo, màu sắc thương hiệu riêng
 • Tuỳ chỉnh hướng dẫn sử dụng
 • Email SMTP riêng của Đại lý
 • 40 + Module
 • Không hạn chế mẫu giao diện
 • Tạo tự động mã nguồn Android (APK và AAB)
 • Tạo tự động mã nguồn iOS (IPA)
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play riêng
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store riêng
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7

Thanh toán 24 tháng

Không hạn chế ứng dụng
1.990.000đ / tháng
 • Tên miền riêng của Đại lý
 • Phát triển Đại lý thứ cấp (phụ phí bổ sung)
 • Tất cả Module nâng cao hiện có
 • Người dùng Tạo mới, Xoá ứng dụng
 • Nút tự động đăng ký tài khoản
 • Người dùng chủ động đăng ký gói ứng dụng
 • Người dùng thanh toán trực tuyến hoặc ngoại tuyến
 • Nút liên kết hỗ trợ
 • Chat hỗ trợ trực tuyến
 • Danh sách người dùng qua Email
 • Tuỳ chỉnh Logo, màu sắc thương hiệu riêng
 • Tuỳ chỉnh hướng dẫn sử dụng
 • Email SMTP riêng của Đại lý
 • 40 + Module
 • Không hạn chế mẫu giao diện
 • Tạo tự động mã nguồn Android (APK và AAB)
 • Tạo tự động mã nguồn iOS (IPA)
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play riêng
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store riêng
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7

Xem ngay các Module Nâng cao cho ứng dụng của bạn