A P P T E N G

Đang tải...

Thanh toán hàng tháng
Thanh toán hàng năm

Gói Miễn phí

1 ứng dụng - Miễn phí trọn đời
0đ / trọn đời
 • Tự Tạo và Tuỳ chỉnh ứng dụng của bạn
 • 2 Module cơ bản
 • 2 mẫu giao diện
 • Tạo tự động mã nguồn Android - iOS
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hỗ trợ cộng đồng

Gói Go

1 ứng dụng - Thanh toán hàng tháng
399.000đ / tháng
 • Tự Tạo và Tuỳ chỉnh ứng dụng của bạn
 • 40 + Module cơ bản
 • Không hạn chế mẫu giao diện
 • Tạo tự động mã nguồn Android - iOS
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7

Gói Basic

5 ứng dụng - Thanh toán hàng tháng
799.000đ / tháng
 • Tự Tạo và Tuỳ chỉnh ứng dụng của bạn
 • 40 + Module cơ bản
 • Không hạn chế mẫu giao diện
 • Tạo tự động mã nguồn Android - iOS
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7

Xem ngay các Module Nâng cao cho ứng dụng của bạn

Gói Miễn phí

1 ứng dụng - Miễn phí trọn đời
0đ / trọn đời
 • Tự Tạo và Tuỳ chỉnh ứng dụng của bạn
 • 2 Module cơ bản
 • 2 mẫu giao diện
 • Tạo tự động mã nguồn Android - iOS
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hỗ trợ cộng đồng

Gói Go

1 ứng dụng - Thanh toán hàng năm
199.000đ / tháng
 • Tự Tạo và Tuỳ chỉnh ứng dụng của bạn
 • 40 + Module cơ bản
 • Không hạn chế mẫu giao diện
 • Tạo tự động mã nguồn Android - iOS
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7

Gói Basic

5 ứng dụng - Thanh toán hàng năm
599.000đ / tháng
 • Tự Tạo và Tuỳ chỉnh ứng dụng của bạn
 • 40 + Module cơ bản
 • Không hạn chế mẫu giao diện
 • Tạo tự động mã nguồn Android - iOS
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7

Xem ngay các Module Nâng cao cho ứng dụng của bạn