Đang tải..

Làm thế nào để hiển thị đầy đủ tiêu đề bài đăng trong Module RSS ? 0 0

Hãy thêm đoạn mã dưới đây vào phần Tuỳ chỉnh nâng cao CSS phía dưới TAB Màu sắc

h2.ng-binding[ng-if="item.title"]{white-space:normal !important;}

** Múi giờ được sử dụng America/New_York