Đang tải..

Bước 1: Các thao tác với TAB thiết kế 0 0

Ở bước này bạn bao gồm 4 tuỳ chọn sau:

1.1. Chọn giao diện và tuỳ chỉnh giao diện của ứng dụng:

Bạn có 2 tuỳ chọn: Chọn các mẫu giao diện và tuỳ chỉnh mẫu giao diện đó. AppTeng có tới 40+ mẫu giao diện bố trí đáp ứng trên màn hình thiết bị di động, tất cả là miễn phí và bạn có thể chọn bất cứ mẫu nào phù hợp với ứng dụng của bạn. Kho mẫu giao diện vẫn tiếp tục được chúng tôi phát triển trong thời gian tới.

Bạn có thể thay đổi bất cứ khi nào mẫu giao diện và các tuỳ chỉnh của mẫu giao diện của bạn, ngay cả khi ứng dụng của bạn đã xuất bản trên Apple Store và Android CH-Play.

Vùng tuỳ chỉnh sẽ có các tuỳ chọn khác nhau tương ứng với từng mẫu giao diện. Để biết thêm về điều này vui lòng xem thêm phần Giao diện ứng dụng.

1.2. Tải lên hình ảnh nền trang chủ ứng dụng (cho thẳng đứng và xoay ngang thiết bị).

Bạn cần tải lên các hình ảnh nền cho ứng dụng của bạn.  Nếu ứng dụng của bạn chỉ có chế độ thẳng đứng màn hình khi người dùng ứng dụng sử dụng, bạn chỉ cần tải lên tại phần thẳng đứng như hình ảnh dưới đây, bạn cần tải lên cả 3 loại kích thước hình ảnh cho màn hình ứng dụng của bạn vì thiết bị di động ngày nay có rất nhiều kích cỡ màn hình khác nhau.

Kích thước hình ảnh tại phần này là 640x1136 px, 1242x2208 px và 1536x2048 px. Hãy tải lên ở chế độ ảnh .png cho hiển thị tốt nhất.

Nếu ứng dụng của bạn cho phép người dùng xoay ngang màn hình khi họ sử dụng ứng dụng, bạn nên tải lên hình ảnh nền xoay ngang thiết bị tại phần này. Cũng có 3 loại kích thước nền màn hình và nó ngược lại với phần thẳng đứng. Kích thước ở phần này là: 1136x640 px, 2208x1242 px, 2048x1536 px.

Bạn có thể tuỳ chọn cho phép sử dụng các hình nền trên trong tất cả các Module tính năng ứng dụng hoặc không. Đừng lo lắng, bạn luôn có thể thay đổi điều này hoặc chỉ định riêng hình ảnh, màu sắc trong các Module ở bước 3.

1.3. Tuỳ chọn quốc gia người dùng của ứng dụng.

Phần này chủ yếu dành cho việc hiển thị đơn vị tiền tệ nếu ứng dụng của bạn sử dụng cho Thuuwong mại điện tử, Shop bán hàng hoặc trưng bày sản phẩm có đơn vị tiền tệ Quốc gia tương ứng.

Phần này bạn chuyển chế độ về Việt Nam để ứng dụng có thể hiển thị giá bán các sản phẩm hàng hoá dịch vụ là VNĐ (nếu có)

1.4. Chọn Font chữ.

Bắt đầu từ phiên bản 5.14.6 - cập nhật ngày 6/12/2018 chúng tôi giới thiệu tuỳ chọn Font chữ Google trong ứng dụng di động. Tất cả những việc bạn cần làm là chọn hoặc nhập Tên Font chữ chính xác từ Google Font

Bạn đã hoàn thành Bước 1: Thao tác với TAB Thiết kế.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York