Đang tải..

Bước 3: Các thao tác với TAB Module 0 0

Bước 3: Module có 2 vùng:

1. Các Module hiện có trong ứng dụng của bạn.

TAB này hiển thị các Module hiện có trong ứng dụng của bạn. Khi bạn thêm mới Module nào thì nó sẽ hiển thị ở đây. Có thể sẽ có sẵn các Module nếu ở bước 1 bạn đã chọn sử dụng Cấu trúc mẫu ứng dụng bất kỳ nào đó. Hoặc không hiển thị bất cứ Module nào.

Khi chưa có Module nào trong ứng dụng:

Bạn có thể di chuyển chuột vào từng Module và thao tác: 

- Click vào Module để hiển thị khu vực thiết lập cài đặt nội dung cho Module.

- Drag chuột để di chuyển Module sang trái (tương ứng với di chuyển Module lên vị trí hàng đầu) hoặc sang phải (tương ứng với di chuyển Module xuống các vị trí tiếp theo) trong ứng dụng của bạn.

- Click chuột vào dấu (x) để xoá Module ra khỏi ứng dụng (Lưu ý sau khi bạn xoá, cần F5 lại trình duyệt để hệ thống xoá cache lưu trữ trước khi thao tác các bước tiếp theo).

 

Hộp thoại cảnh báo khi bạn quyết định xoá 1 Module từ ứng dụng. Hãy thận trọng với thao tác này.

2. Thêm vào ứng dụng các Module phù hợp nhu cầu của bạn.

Bạn có thể chọn từ Danh sách các Module để thêm vào ứng dụng của bạn. Việc thêm Module rất đơn giản, bạn chỉ cần Click vào Module trong Danh sách là Module sẽ được tự động thêm vào ứng dụng của bạn.

Khi bạn chọn thêm Module bất kỳ, sẽ bật lên Bảng mô tả tính năng cơ bản của Module để bạn tham khảo trước khi quyết định Thêm Module vào ứng dụng của bạn.

Sau khi Thêm Module. Khu vực Thiết lập các Cài đặt Module sẽ tự động xuất hiện để bạn Thiết lập cáu hình, Nhập nội dung, Tuỳ chỉnh.....cho Module.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York