Đang tải..

Mã HTML tuỳ chỉnh giao diện A6 0 0

Bước 1: Tạo mới ứng dụng.

Bước 2: Chọn giao diện số 1 hoặc số 9 tại TAB Thiết kế

Bước 3: Thêm Module Mã nguồn tại TAB Module

Bước 4: Thêm đoạn mã HTML sau đây vào trong Module Mã nguồn:

(Tải File đính kèm về, mở bằng Notepad ++ hoặc bất cứ phần mềm đọc File TXT mà bạn có sẵn )

Bước 5: Bạn có thể tự tuỳ chỉnh giao diện hiển thị của bạn, thay đổi đường dẫn HTML hình ảnh nếu bạn muốn.

File đính kèm:
** Múi giờ được sử dụng America/New_York