Đang tải..

Tuỳ chỉnh CSS cho Module WordPress V2 0 0

 

/** WordPress 2 */
.module-wordpress2 {
.post-content {
img {
max-width: 100%;
height: auto;
}
p {
margin-bottom: 1em;
}
iframe {
max-width: 100%;
height: auto;
}
}
}

** Múi giờ được sử dụng America/New_York