Đang tải..

Hướng dẫn thiết lập Quyền truy cập cho thiết bị iOS 0 0

Trong Bảng điều khiển ứng dụng của bạn tại https://appteng.com, đi tới Menu Cài đặt > Nâng cao.

Kéo màn hình xuống dưới, bạn sẽ thấy có mục MÔ TẢ - GIẢI THÍCH CÁC QUYỀN TRUY CẬP CHO THIẾT BỊ IOS. Đây là thiết lập rất quan trọng để Apple chấp thuận phê duyệt ứng dụng của bạn. Đó là việc xin ý kiến người dùng ứng dụng chấp thuận cho ứng dụng của bạn các quyền trên thiết bị của họ. Nó bao gồm các quyền sau:

Tên tuỳ chọn Mục đích Bạn cần thiết lập gì ? Ghi chú
NSCameraUsageDescription Cấp quyền truy cập Camera trên thiết bị của người dùng. Nêu rõ lý do của bạn cần người dùng cấp quyền này. Áp dụng cho iOS 7.0 trở lên
NSPhotoLibraryUsageDescription Cấp quyền truy cập thư viện ảnh trên thiết bị của người dùng. Nêu rõ lý do của bạn cần người dùng cấp quyền này. Áp dụng cho iOS 6.0 trở lên
NSLocationWhenInUseUsageDescription Cấp quyền truy cập định vị GPS khi người dùng sử dụng ứng dụng Nêu rõ lý do của bạn cần người dùng cấp quyền này. Không còn sử dụng cho iOS 8.0 trở lên
NSLocationAlwaysUsageDescription Cấp quyền truy cập định vị GPS ngay cả khi người dùng không sử dụng ứng dụng (chạy ngầm) Nêu rõ lý do của bạn cần người dùng cấp quyền này. Áp dụng cho iOS 8.0 trở lên
NSLocationAlwaysAndWhenInUseUsageDescription Cấp quyền truy cập định vị GPS với hai lý do trên. Nêu rõ lý do của bạn cần người dùng cấp quyền này. Hiện tại không còn được sử dụng
NSMotionUsageDescription Cấp quyền sử dụng gia tốc kế trên thiết bị của người dùng. Nêu rõ lý do của bạn cần người dùng cấp quyền này. Áp dụng cho iOS 7.0 trở lên

 

Hãy nhập tất cả các lý do bạn yêu cầu người dùng cấp các quyền này, ngay cả khi ứng dụng của bạn chưa cần sử dụng đến nó. Bạn có thể sử dụng biến #APP_NAME để thay thế cho tên ứng dụng của bạn. Ví dụ bạn có thể nhập như sau:

Tên tuỳ chọn Nội dung cần nhập
NSCameraUsageDescription #APP_NAME muốn sử dụng máy ảnh camera khi bạn sử dụng ứng dụng để tăng tính trải nghiệm.
NSPhotoLibraryUsageDescription #APP_NAME muốn sử dụng thư viện ảnh khi bạn sử dụng ứng dụng để tăng tính trải nghiệm.
NSLocationWhenInUseUsageDescription #APP_NAME muốn sử dụng định vị GPS khi bạn sử dụng ứng dụng để tăng tính trải nghiệm.
NSLocationAlwaysUsageDescription #APP_NAME muốn sử dụng định vị GPS khi bạn sử dụng ứng dụng để tăng tính trải nghiệm.
NSLocationAlwaysAndWhenInUseUsageDescription #APP_NAME muốn sử dụng định vị GPS khi bạn sử dụng ứng dụng để tăng tính trải nghiệm.
NSMotionUsageDescription #APP_NAME muốn sử dụng gia tốc kế khi bạn sử dụng ứng dụng để tăng tính trải nghiệm.

 

Quan trọng: Nếu bạn không nêu rõ lý do, hay lý do không chính đáng, hoặc bỏ qua các ô nhập này, Apple sẽ từ chối phê duyệt ứng dụng của bạn. Nhấp vào Lưu và bạn đã hoàn tất.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York