Đang tải..

Làm thế nào để tích hợp nhúng website vào app của tôi ? 1 0

Bước 1: Thêm Module Mã nguồn vào App của bạn.

Bước 2: Tải File đính kèm bài viết này - sử dụng trình đọc văn bản cơ bản, ví dụ: Notepad ++) - Copy đoạn mã trong File vào trong Module Mã nguồn:

Xem thêm: Tôi nên sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản cơ bản nào ?

Thay thế đường dẫn https://websitecuaban.com bằng địa chỉ website mà bạn muốn tích hợp.

Đây chỉ là code cơ bản của HTML nhằm tích hợp các website vào app của bạn.

Quan trọng:

- Nhập chính xác đường dẫn tại https://websitecuaban.com

- Website muốn tích hợp nên có giao diện Mobile để giúp người dùng có trải nghiệm tốt nhất trên App của bạn.

- Phân biệt chính xác http:// và https:// (Chúng tôi sử dụng giao thức bảo mật https://, do vậy tất cả các site không có https:// có thể hoạt động sẽ không chính xác như bạn mong muốn.

- Một số website sẽ không thể tích hợp vào app vì có cài đặt not frame. Vui lòng liên hệ với người quản lý site bạn muốn tích hợp để vô hiệu hoá tính năng này.

- Nếu bạn sử dụng Website WordPress, có thể website của bạn sẽ chặn nhúng bằng giá trị x-frame-options. Hãy đọc bài viết dưới đây để giải quyết vấn đề:

Xem thêm: Làm thế nào để bỏ chặn x-frame-options trên Website WordPress của tôi khi tích hợp nhúng vào App ?

File đính kèm:
** Múi giờ được sử dụng America/New_York