Đang tải..

Làm thế nào để chụp ảnh màn hình ứng dụng ? 0 0

Khi bạn xuất bản ứng dụng đến Apple Store iOS và CH-Play Android, bạn cần cung cấp hình ảnh ứng dụng với các tiêu chuẩn cụ thể:

Trên Apple Store iOS:

- Hình ảnh cho iPhone 6.5 inch có kích thước dọc là 1242 x 2688 px hoặc kích thước ngang là 2688 x 1242 px

- Hình ảnh cho iPhone 5.5 inch có kích thước dọc là 1242 x 2208 px hoặc kích thước ngang là 2208 x 1242 px

- Hình ảnh cho iPad Pro 12.9 inch có kích thước dọc là 2048 x 2732 px hoặc kích thước ngang là 2732 x 2048 px

Trên CH-Play Android: Các hình ảnh với kích thước tương tự như trên Apple Store iOS.

Có 4 cách để bạn có thể chụp ảnh màn hình ứng dụng:

Cách 1: Cài đặt trên máy điện thoại, máy tính bảng của bạn và chụp ảnh màn hình.

Cách 2: Từ Menu bên trái trên Bảng điều khiển ứng dụng của bạn tại https://appteng.com, đi tới Module > Device preview

Truy cập các tuỳ chọn xem trước ứng dụng và chụp ảnh màn hình máy tính của bạn, sau đó dùng trình chỉnh sửa ảnh bất kỳ có trên máy tính của bạn để cắt và tuỳ chỉnh kích thước hình ảnh tương ứng.

Cách 3: Từ Menu bên trái trên Bảng điều khiển ứng dụng của bạn tại https://appteng.com, đi tới Cài đặt > Tên miền

Sao chép địa chỉ HTML5 ứng dụng của bạn và dán vào trình duyệt Chrome. Truy cập Công cụ > Công cụ dành cho Nhà phát triển trong Menu của Chrome và tuỳ chọn các kích thước thiết bị khác nhau. Chụp ảnh màn hình sau đó dùng trình chỉnh sửa ảnh bất kỳ có trên máy tính của bạn để cắt và tuỳ chỉnh kích thước hình ảnh tương ứng.

Cách 4: Sử dụng trình mô phỏng trong Xcode, chụp ảnh màn hình sau đó dùng trình chỉnh sửa ảnh bất kỳ có trên máy tính của bạn để cắt và tuỳ chỉnh kích thước hình ảnh tương ứng.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York