Đang tải..

Tạo Game trên nền tảng AppTeng như thế nào ? 0 0

Giải pháp tạo ứng dụng Game trên nền tảng AppTeng dựa vào game HTML5

Bạn sẽ cần có Mã nguồn Game HTML5 (tự tạo/thuê/mua) được chạy trên môi trường web hosting trước.

Để hiểu thêm về Game HTML5 đọc TẠI ĐÂY

Sau khi đã có Link URL Game HTML 5 của bạn, hãy tích hợp nhúng vào app bằng cách sử dụng Module Mã nguồn trên nền tảng AppTeng.

Để biết cách sử dụng Module Mã nguồn đọc TẠI ĐÂY

** Múi giờ được sử dụng America/New_York