Đang tải..

Bản đồ Google Maps được Google tính phí như thế nào ? 1 0

Cập nhật lần cuối vào 16-11-2018 15:00:59 in Các vấn đề khác
Đăng bởi FoodTeng

API Google Maps miễn phí cho nhiều trường hợp sử dụng, với giá trung bình có thể dự đoán được và giới hạn sử dụng cho các API và hợp đồng triển khai tại doanh nghiệp hàng năm.

Gói chuẩn

Các triển khai của khách hàng được công khai và có sẵn mà không tốn phí.

Trả phí cho mức sử dụng cao hơn giới hạn.

Giới hạn sử dụng và giá API cá nhân.

Sử dụng miễn phí API Google Maps dành cho Android và SDK Google Maps dành cho iOS.

Chi tiết giá

Gói chuẩn API Google Maps cho phép bạn thanh toán cho mức sử dụng cao hơn giới hạn sử dụng miễn phí đối với API Maps cá nhân. Bạn có thể sử dụng Gói chuẩn để triển khai công khai, bên ngoài và miễn phí. Người dùng cuối phải có thể truy cập công khai và miễn phí vào dịch vụ của bạn.

AndroidChuẩnƯu đãi



API Android Google Maps
Sử dụng miễn phí không giới hạn (1)

Yêu cầu giá dựa trên số lượng

API Google Địa điểm dành cho Android

Mặc định là 1.000 yêu cầu miễn phí mỗi ngày, sau khi xác thực thẻ tín dụng, số yêu cầu miễn phí được tăng lên 150.000 yêu cầu mỗi ngày

Tăng mức miễn phí dành cho ứng dụng tuân thủ



iOSChuẩnƯu đãi



SDK Google Maps dành cho iOS
Sử dụng miễn phí không giới hạn (1)
Yêu cầu giá dựa trên số lượng
API Google Địa điểm dành cho iOS

Mặc định là 1.000 yêu cầu miễn phí mỗi ngày, sau khi xác thực thẻ tín dụng, số yêu cầu miễn phí được tăng lên 150.000 yêu cầu mỗi ngày

Tăng mức miễn phí dành cho ứng dụng tuân thủ



WebChuẩnƯu đãi

API JavaScript Google Maps

API bản đồ tĩnh Google

API hình ảnh ở Chế độ xem phố Google

Miễn phí lên đến 25.000 lượt tải bản đồ mỗi ngày (3)

0,5 đô la Mỹ / 1.000 lượt tải bản đồ tiếp theo, tối đa 100.000 lượt mỗi ngày, nếu tính năng thanh toán được bật.

Yêu cầu giá dựa trên số lượng

Tính năng nâng cao đặc biệt:

  • Đảm bảo không có quảng cáo
  • Kích thước hình ảnh tối đa là 2048 x 2048 pixel
API nhúng Google Maps
Sử dụng miễn phí không giới hạn


Dịch vụ WebChuẩnƯu đãi

API chỉ đường Google Maps

API ma trận khoảng cách Google Maps (4)

API nâng cao Google Maps

API mã hóa địa lý Google Maps

API vị trí địa lý Google Maps

API đường Google Maps

API múi giờ Google Maps

Miễn phí tối đa 2.500 yêu cầu mỗi ngày.

0,5 đô la Mỹ / 1.000 yêu cầu tiếp theo, tối đa 100.000 yêu cầu mỗi ngày, nếu tính năng thanh toán được bật.

Yêu cầu giá dựa trên số lượng

Tính năng nâng cao đặc biệt:

  • Tăng truy vấn mỗi giây
  • Các khả năng nâng cao của API ma trận khoảng cách và API đường (2)
Dịch vụ web API Google Địa điểm
150.000 yêu cầu miễn phí mỗi ngày (sau khi xác thực thẻ tín dụng)
Yêu cầu giá dựa trên số lượng

Ghi chú:

(1) Bao gồm ứng dụng phải trả phí thông qua cửa hàng trực tuyến và ứng dụng Android nội bộ như được cho phép theo Điều khoản dịch vụ của gói chuẩn. Đối với các ứng dụng khác, bạn cần liên hệ với nhân viên bán hàng để thảo luật về giấy phép Gói đặc biệt.

(2) Xem tài liệu API ma trận khoảng cách Google Maps và API đường Google Maps để biết tóm lược các tính năng của gói đặc biệt.

(3) Đối với khách hàng có triển khai hoạt động của API Web của Maps trước ngày 22 tháng 6 năm 2016, ngoại lệ hạn ngạch có thể áp dụng

(4) Mức sử dụng API ma trận khoảng cách Google Maps được tính theo số thành phần mỗi ngày




** Múi giờ được sử dụng America/New_York