Đang tải..

Hướng dẫn tạo Chứng chỉ Provisionning Profiles 0 0

Chứng chỉ Provisionning Profiles là Chứng chỉ không thể thiếu khi Tạo và Xuất bản ứng dụng trên Apple Store bởi nền tảng AppTeng. Để tạo Chứng chỉ Provisionning Profiles thực hiện các bước sau:

Truy cập vào trang http://developer.apple.com chọn Account

Bước 1:

Đăng nhập Tài khoản Nhà phát triển Apple của bạn:

Bước 2:

Chọn Certificates, identifiers & Profiles

Bước 3:

Click vào  “Distribution” trong Menu bên trái “Provisionning Profiles”

Click vào dấu    từ phía trên bên phải. Chọn “App Store”  thuộc phần “Distribution”

Bước 4:

Chọn ID ứng dụng của bạn và nhấp vào “Continue”

Bước 5:

Chọn chứng chỉ Phân phối iOS được liên kết với Chứng chỉ CSR mà bạn đã sử dụng để Tạo Chứng chỉ Thông báo đẩy của Apple mà bạn đã tạo trước đó (điều rất quan trọng là sử dụng Chứng chỉ Phân phối iOS đã được tạo với CSR được sử dụng để Tạo aps.cer của ứng dụng này. Đừng quên nó và đừng quên rằng trong trường hợp bạn tạo một aps.cer mới cho ứng dụng này với một CSR khác, bạn sẽ phải tạo Chứng chỉ Provisionning Profile mới với Chứng chỉ Phân phối iOS được tạo bằng Chứng chỉ CSR này mới có thể xuất bản bản hoặc cập nhật ứng dụng của bạn trên App Store)

Click vào “Continue”

Bước 6:

Đặt tên cho Chứng chỉ Provisionning Profile và nhấp vào “Continue”

Bước 7:

Tải về Chứng chỉ Provisionning Profile vừa được tạo. 

Bạn đã hoàn thành tạo Chứng chỉ Provisionning Profile. Lưu trữ Chứng chỉ này trong thư mục liên quan đến ứng dụng của bạn với các Chứng chỉ CSR, Chứng chỉ Phân phối iOS (iOS Distribution Certificate) và Chứng chỉ Thông báo đẩy (Push Notifications) mà bạn đã tạo trước đó.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York