Đang tải..

Apple có chấp nhận ứng dụng WebView không ? 1 0

WebView là gì ?

Trên nền tảng AppTeng, khi bạn sử dụng các Module Link, Liên kết, Nhúng Web hoặc Module Mã nguồn để tích hợp website của bạn vào app thì được gọi là WebView.

Apple có chấp nhận ứng dụng WebView không ?

Câu trả lời là Apple không chấp nhận các ứng dụng dưới dạng WebView dựa trên điều khoản 4.2:

4.2 Chức năng tối thiểu

Ứng dụng của bạn nên bao gồm các tính năng, nội dung và giao diện người dùng nâng cao và vượt ra ngoài một trang web được đóng gói lại. Nếu ứng dụng của bạn không đặc biệt hữu ích, độc đáo hoặc giống như ứng dụng, thì ứng dụng đó không thuộc về App Store. Nếu Ứng dụng của bạn không cung cấp một số loại giá trị giải trí lâu dài hoặc chỉ đơn giản là đáng sợ, nó có thể không được chấp nhận.Các ứng dụng chỉ đơn giản là một bài hát hoặc phim nên được gửi tới iTunes Store. Các ứng dụng chỉ đơn giản là một cuốn sách hoặc hướng dẫn trò chơi nên được gửi đến Cửa hàng iBooks.

Có ngoại lệ cho vấn đề này không ?

Trong một số trường hợp, ví dụ như website của bạn đặc biệt có tính năng hữu ích và bạn mô tả nó chi tiết và hấp dẫn, đáp ứng các nguyên tắc đánh giá khác của Apple thì có thể có các ngoại lệ chấp thuận phê duyệt cho dạng ứng dụng WebView. Ví dụ các app được nhúng website có tính năng truyền thông, âm nhạc, phim, mạng xã hội, kỹ năng nấu ăn.....

Giải pháp cho vấn đề này ?

Nếu website và app của bạn chỉ đơn giản là giới thiệu về Cửa hàng, Doanh nghiệp của bạn (thường gặp ở Việt Nam) thì trong trường hợp này cách tốt nhất là bạn nên xuất bản ứng dụng với DIAWI, AppTeng có cả chương riêng hướng dẫn cho cách xuất bản này, vui lòng đọc TẠI ĐÂY

** Múi giờ được sử dụng America/New_York