Đang tải..

Làm thế nào để đăng ký Tài khoản Miễn phí cho Cửa hàng/Nhà hàng của tôi ? 0 0

Cập nhật lần cuối vào 23-03-2019 20:08:00 in FoodTeng.Com - Ứng dụng Đặt món ăn trực tuyến miễn phí
Đăng bởi FoodTeng

Bước 1: Đăng nhập https://foodteng.com và Click vào Cửa hàng đăng ký như Hình 1 dưới đây:

(Hình 1: Cửa hàng đăng ký)

Bước 2: Việc đăng ký tài khoản luôn là Miễn phí 100% trọn đời và bạn được sử dụng đầy đủ các chức năng. Tuy nhiên bạn có thể Tuỳ chọn các gói đăng ký tại bước này (Hình 2):

  • Tuỳ chọn Đăng ký thành viên Miễn phí: Tuỳ chọn này cho phép bạn có thể tuỳ chọn Miễn phí 100% trọn đời (có hạn chế tính năng) hoặc chọn gói đăng ký thành viên trọn gói hàng tháng hoặc hàng năm: Cửa hàng của bạn sẽ có mặt ở vị trí tìm kiếm hàng đầu và nổi bật trên ứng dụng và trên Tìm kiếm Google.
  • Chiết khấu trên mỗi đơn hàng: 5% chiết khấu sẽ được FoodTeng tự động khấu trừ trên mỗi đơn đặt hàng (bán được hàng mới phải trả tiền) - Không có bất cứ hạn chế nào: Cửa hàng của bạn sẽ có mặt ở vị trí tìm kiếm hàng đầu và nổi bật trên ứng dụng và trên Tìm kiếm Google.

(Hình 2: Chọn gói tuỳ chọn đăng ký)

Bước 3: Sau khi Click vào Đăng ký Thành viên Miễn phí, hình ảnh tiếp theo sẽ hiển thị (Hình 3) cho 2 tuỳ chọn:

  • Lần đầu tiên đăng ký Cửa hàng;
  • Nếu đã đăng ký nhưng chưa kích hoạt;

(Hình 3: Chọn gói đăng ký)

Bước 4: Ở màn hình tiếp theo, hãy nhập đầy đủ các Thông tin cho cửa hàng của bạn (Hình 4 và Hình 5):

(Hình 4 và Hình 5: Nhập Thông tin chi tiết cho Cửa hàng - Bạn luôn có thể thay đổi các Thông tin này sau khi đăng ký)

Sau khi đã nhập đầy đủ các Thông tin cho Cửa hàng của bạn, hãy Click vào nút tiếp theo.

Bước 5: Màn hình hiển thị tiếp theo nhằm thông báo cho bạn tuỳ chọn mà bạn đã đăng ký (Hình 6)

(Hình 6)

Click vào nút Tiếp theo để tiếp tục.

Bước 7: Hệ thống sẽ tự động gửi tới Email mà bạn đã đăng ký Mã kích hoạt 6 số như sau (Hình 7)

(Hình 7: Mã kích hoạt được gửi qua Email)

Hãy sao chép 6 số Mã kích hoạt vào nhập vào ô ở màn hình hiển thị tiếp theo tại https://foodteng.com (Hình 8)

(Hình 8: Nhập mã kích hoạt đã gửi qua Email hoặc Yêu cầu gửi lại Mã kích hoạt)

Nhập Mã kích hoạt và Click vào nút Gửi đi.

Bước 8: Chúc mừng, Cửa hàng của bạn đã sẵn sàng hoạt động trên FoodTeng.

Bạn đã hoàn tất bước Đăng ký Cửa hàng của bạn trên Hệ thống FoodTeng, hãy bắt đầu đi vào phần Quản trị Cửa hàng của bạn để bán hàng thôi.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York