Đang tải..

Hướng dẫn tích hợp Chat Hỗ trợ trực tuyến (Live Chat Support) trong ứng dụng. 1 0

Bạn có thể sử dụng Module Mã nguồn để tích hợp Chat Hỗ trợ trực tuyến  (Live Chat Support) trong ứng dụng của bạn. Trong hướng dẫn sau đây, chúng tôi sử dụng nền tảng Chat của Tawk.To - Nó là Miễn phí dành cho bạn và có tuỳ chọn Tiếng Việt. Bạn cũng có thể sử dụng các nền tảng của các bên thứ ba khác.

Sử dụng Tawk.To

Bước 1: Truy cập https://tawk.to để đăng ký Tài khoản Miễn phí

Bước 2: Tuỳ chọn ngôn ngữ và Nhập các Thông tin của bạn

Bước 3: Bạn sẽ nhận được Email xác nhận từ Tawk.To. Click vào Confirm Email Adddress để xác nhận

Bước 4: Quay lại Tawk.To để chọn ngôn ngữ hoặc Cài đặt sau

Bước 5: Nhập tên ứng dụng của bạn và Nhập địa chỉ https://appteng.com để cho phép ứng dụng của bạn sử dụng hộp CHAT.

Bước 6: Ở bước tiếp theo, Click Bỏ qua.

Bước 7: Sao chép đoạn mã như hình ảnh dưới đây ở bước tiếp sau đó:

Bước 8: Khởi tạo 1 website và dán đoạn mã vừa copy vào trong website này (Nếu bạn chưa biết cách làm thế nào xin hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ)

Bước 9: Thêm Module Mã nguồn và tiến hành tích hợp website đã tạo ở bước 8

Hệ thống CHAT Hỗ trợ trực tuyến đã hoạt động trên ứng dụng của bạn. Bạn có thể tuỳ chỉnh thêm cho Module Mã nguồn các HTML khác.

Để quản trị CHAT trực tuyến từ máy tính hãy truy cập https://dashboard.tawk.to

Giao diện trên máy tính như hình ảnh dưới đây:

Bạn cũng có thể tải ứng dụng Tawk.To trên CH-Play và Apple Store để sử dụng trên thiết bị di động của bạn, và như vậy bạn có thể hỗ trợ khách hàng của bạn ở bất cứ đâu.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York