Đang tải..

Module Trắc nghiệm (Quiz) 0 0

Sau khi tạo mới ứng dụng của bạn, truy cập TAB Module và thêm mới Module Quiz vào ứng dụng của bạn

Click vào Quản lý Câu hỏi

Xuất hiện các tuỳ chọn Quản lý Câu hỏi bao gồm 3 tuỳ chọn chính: Câu hỏi, Bậc và Cài đặt

- Tuỳ chọn Câu hỏi: Đây là nơi bạn sẽ tạo ra các câu hỏi;

- Tuỳ chọn Bậc: Cho phép bạn cho điểm số cho các câu hỏi với người dùng;

1. QUẢN LÝ CÂU HỎI:

Để thêm Tập hợp các câu hỏi mới, Click vào Thêm

Nhập tên cho Tập hợp các câu hỏi, trong ví dụ này chúng tôi Nhập tên là Bài tập số 1, sau đó click OK

Để thêm câu hỏi mới Click vào Thêm câu hỏi

Hộp thoại các tuỳ chọn cho Câu hỏi mới xuất hiện

Trong hộp thoại này, bạn có 3 tuỳ chọn:

1 - Với tuỳ chọn này, bạn có thể thêm bất cứ điều gì bạn muốn nhằm cung cấp hướng dẫn cho người dùng ứng dụng. Chỉ cần nhập hướng dẫn của bạn và chọn giới hạn thời gian hiển thị cho văn bản này. Bạn cũng có thể thêm một hình ảnh nếu bạn muốn.

2- Đây là một loại câu hỏi Checkbox, có nghĩa là bạn có thể có một vài câu trả lời hay. Chỉ cần nhập câu hỏi của bạn, câu trả lời tiềm năng và kiểm tra câu trả lời chính xác. Khi bạn chọn một câu trả lời là câu trả lời đúng, bạn cũng có thể quyết định câu trả lời này có giá trị bao nhiêu điểm.

3 - Đây là một loại câu hỏi dạng Radio, có nghĩa là chỉ có một câu trả lời có thể là câu trả lời cho câu hỏi. Chỉ cần nhập câu hỏi của bạn, câu trả lời tiềm năng và kiểm tra câu trả lời đúng duy nhất. Khi bạn chọn một câu trả lời là câu trả lời đúng, bạn cũng có thể quyết định câu trả lời này có giá trị bao nhiêu điểm.

Lưu ý: Nếu bạn không gán điểm cho câu trả lời đúng (0 điểm) thì sẽ không được tính đến phần trăm câu trả lời đúng.

Bây giờ chúng ta hãy xem các kích hoạt logic được cung cấp với tính năng này. Để thêm một trình kích hoạt logic cho câu hỏi mà bạn hiện đang chỉnh sửa, chỉ cần nhấp vào trên +  Thêm Kích hoạt logic . 

Bạn sẽ được cung cấp các tùy chọn sau:

  • Bỏ qua câu hỏi: Chọn câu hỏi bạn muốn bỏ qua (bạn có thể bỏ qua một số câu hỏi bằng cách làm điều đó).
  • Ẩn câu hỏi: Chọn câu hỏi bạn muốn ẩn.
  • Kết thúc bài kiểm tra: điều này sẽ kết thúc bài kiểm tra!

Bạn có thể quyết định xem bạn muốn sử dụng một trong những hành động này tùy thuộc vào câu trả lời được đưa ra bởi người dùng hoặc nếu bạn muốn luôn sử dụng hành động này. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào trên Ok Ok ở đầu trình đơn.

2. ĐIỂM:

Bây giờ hãy xem cách thức hoạt động của ĐIỂM. Hãy nhớ rằng điểm số là tùy chọn, chúng chỉ ở đó để giúp bạn thêm sự khuyến khích cho người dùng trong khi trả lời câu hỏi. Để thêm bậc điểm, chỉ cần nhấp vào trên +  Thêm điểm . 

Hộp thoại Điểm xuất hiện.

Trong hộp thoại này, bạn có thể tạo không hạn chế bậc điểm số cho câu hỏi.
Đầu tiên, nhập tên cho điểm của bạn.

Sau đó chọn phạm vi điểm cho bậc này. Bạn có hai lựa chọn:

  • Khoảng điểm phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm của câu trả lời đúng
  • Khoảng điểm phụ thuộc vào số điểm kiếm được trong Tập hợp câu hỏi (bạn cũng có thể chọn số điểm cho mỗi câu trả lời đúng).

Cuối cùng, nhập mô tả cho bậc điểm này.

Khi bạn đã hoàn tất, Click Lưu.

3. CÀI ĐẶT

Trong phần Cài đặt, bạn có sẵn các tuỳ chọn sau:

- Hiển thị câu trả lời chính xác sau mỗi câu hỏi: Sau mỗi câu trả lời của người dùng sẽ hiển thị câu trả lời nào là đúng trong số các câu trả lời cho sẵn. 

Màn hình kết quả

- Hiển thị số điểm

- Hiển thị tỷ lệ phần trăm câu trả lời đúng

- Hiển thị cấp tương ứng với số điểm

- Hiển thị câu trả lời chính xác sau tất cả câu hỏi

- Cho phép được trả lời nhiều lần

Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhập tên cho bài kiểm tra của bạn và nhấp vào Công bố.

Dưới đây là một số hình ảnh ví dụ cho Module này:

Module có nhiều tuỳ chọn, tuỳ biến và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bạn cho ứng dụng Trắc nghiệm. Bạn có thể sử dụng nó trong các ứng dụng: Thi lý thuyết lái xe, Câu đó cho bé, Hỏi xoáy đáp xoay, Đường lên đỉnh Olympia, Học Ngoại ngữ, Toán, Văn.....

** Múi giờ được sử dụng America/New_York