Đang tải..

Canh hàng đều bài viết, tin tức trong ứng dụng 0 0

Để canh hàng đều bài viết, tin tức trong ứng dụng bạn cần thêm mã CSS sau tại TAB Màu sắc > Tuỳ chỉnh nâng cao CSS

p {
text-align: justify
}

Hãy xem các hình ảnh TRƯỚC và SAU khi bổ sung mã CSS

TRƯỚC

SAU

Như bạn nhìn thấy, lền bên phải của văn bản đã được căn chỉnh thẳng hàng, giúp bài viết được sắp xếp gọn gàng và đẹp mắt hơn.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York