Đang tải..

Sự khác nhau giữa Phiên bản miễn phí và Phiên bản trả phí là gì ? 1 0

Không có sự khác nhau về tính năng giữa phiên bản Miễn phí và Phiên bản trả phí. Sự khác nhau duy nhất đó là Phiên bản Miễn phí sẽ có gắn kèm theo Banner Quảng cáo của Google. Còn đối với Phiên bản trả phí sẽ không có Quảng cáo.

Để biết Quảng cáo sẽ hiển thị trên phiên bản Miễn phí của bạn như thế nào. Vui lòng xem thêm TẠI ĐÂY.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York