Đang tải..

Quảng cáo sẽ xuất hiện trong ứng dụng của tôi như thế nào ? 1 0

Hãy xem các hình ảnh dưới đây để biết các Quảng cáo sẽ xuất hiện trong ứng dụng của bạn. Có 2 dạng quảng cáo: Biểu ngữ và Trung gian.

1. Quảng cáo biểu ngữ sẽ xuất hiện dưới chân ứng dụng khi người dùng mở ứng dụng. Tần suất là 100%

2. Quảng cáo Trung gian sẽ thi thoảng xuất hiện trong ứng dụng khi người dùng sử dụng ứng dụng trong thời gian dài. Tần suất xuất hiện tối đa là 30 giây.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York