Đang tải..

Thiết lập API Thời tiết miễn phí như thế nào ? 0 0

Bạn sẽ cần khóa API OpenWeatherMap để Module này hoạt động.

Chỉ cần đăng ký tài khoản miễn phí tại https://openweathermap.org/

Sau khi đăng ký và đăng nhập thành công, hãy lấy Khóa API trong tab API KEY của bạn.

Sau đó từ Bảng điều khiển ứng dụng, truy cập tới Cài đặt > API và nhập API Key trong ô nhập OpenWeatherMap API Key

Bây giờ bạn có thể thêm Module Thời tiết vào trong ứng dụng của bạn và tuỳ chỉnh:

- Tên Quốc gia

- Tên Thành phố (hoặc mã bưu điện)

- Các đơn vị thời tiết.

Module này cung cấp tiện ích thời tiết trong ứng dụng của bạn để hiển thị dự báo cho một thành phố cụ thể hoặc cho vị trí người dùng của bạn.

Bạn đã hoàn tất.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York