Đang tải..

Ẩn nút Tạo Tài khoản của tôi trong Module Đăng nhập 0 0

Nếu bạn muốn ẩn nút Tạo Tài khoản của tôi trong Module Đăng nhập, chỉ cần đi tới TAB Màu sắc, kéi xuống dưới trong phần Tuỳ chỉnh nâng cao CSS và thêm mã sau:

form.slide-down.ng-pristine.ng-valid.ng-valid-email > div > div:nth-child(2) { display: none !important; }

Bạn đã hoàn tất.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York