Đang tải..

Module Đánh giá ứng dụng 0 0

Cập nhật lần cuối vào 09-04-2019 09:42:20 in Module App Thương mại

Khi ứng dụng của bạn hiển thị trên cửa hàng, nó càng được đánh giá cao (5 sao) thì sẽ càng có nhiều người tải về ứng dụng của bạn. Module này giúp bạn thiết lập một chuyển hướng tới thẳng vị trí ứng dụng của bạn trên cửa hàng Android CH-Play và Apple Store để người dùng thiết lập đánh giá và cho điểm ứng dụng.

Tính năng Module:

- Trình bày tùy biến với richtext và hình ảnh;

- Có thể tích hợp trực tiếp trong giao diện mời đăng nhập;

Chi phí giấy phép để sử dụng thêm Module này đi cùng trong gói của bạn là:

Giấy phép năm: 1.999.000 đồng / năm

Giấy phép vĩnh viễn: 2.9999.000 đồng / lần duy nhất

Đăng ký bằng cách mở Vé yêu cầu tại https://appteng.app

** Múi giờ được sử dụng America/New_York