Đang tải..

Module Thanh toán trong ứng dụng. 0 0

Cập nhật lần cuối vào 12-04-2019 12:24:18 in Module App Thương mại

Module này là bản nâng cao của Module Khoá ứng dụng cho phép người dùng có thể thanh toán trực tuyến cho bạn qua các Cổng thanh toán trung gian từ Thẻ tín dụng, VISA hoặc Master Card để được phép truy cập vào các Module khác bị khoá.

Có 4 cổng thanh toán quốc tế đã được tích hợp trong Module này:

- PayPal

- Stripe

- 2checkout

- CloudPayments

- Bạn cũng có thể thiết lập số ngày được phép truy cập với người dùng, ví dụ được phép truy cập 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 365 ngày.....

- Thiết lập lời Chào mừng khi người dùng mới truy cập ban đầu và Lời cảm ơn khi người dùng kết thúc thanh toán trực tuyến;

- Email thông báo tới bạn khi có người dùng thanh toán;

- Khoá các Module yêu cầu thanh toán trước khi truy cập;

Tương tự như Module khoá ứng dụng, nhưng Module này có thêm chức năng thanh toán trực tuyến, kiểm soát thời gian người dùng được phép truy cập vào các Module khác sẽ cho phép bạn kiếm tiền từ việc bán các tài liệu, video, sách.....một cách hoàn hảo.

Bạn cũng có thể sử dụng Module này để thực hiện bất cứ thanh toán nào của người dùng cho bất cứ dịch vụ nào được cung cấp trong ứng dụng theo thời gian của bạn.

Chi phí giấy phép để sử dụng thêm Module này đi cùng trong gói của bạn là:

Giấy phép năm: 2.499.000 đồng / năm

Giấy phép vĩnh viễn: 2.999.000 đồng / lần duy nhất

Đăng ký bằng cách mở Vé yêu cầu tại https://appteng.app

** Múi giờ được sử dụng America/New_York