Đang tải..

AppTeng.Work là gì ? 0 0

AppTeng.Work là Nền tảng ứng dụng di động để:

- Quản lý và Giám sát Nhân viên;

- Quản lý các dịch vụ giao hàng và nhận hàng;

Tất cả các hoạt động được Chủ Doanh nghiệp thực hiện trên máy tính và Giám sát, Trao đổi, Tương tác với Nhân viên các Phòng ban trong Doanh nghiệp thông qua điện thoại di động, máy tính bảng của họ.

AppTeng.Work đã sẵn sàng trên Android và iOS.


** Múi giờ được sử dụng America/New_York