Đang tải..

Xác thực SMS OTP cho ứng dụng di động 0 0

Cập nhật lần cuối vào 01-07-2019 23:31:38 in Module App Thương mại

Giải pháp cho xác thực OTP SMS trên ứng dụng di động với dịch vụ miễn phí của Facebook đã được AppTeng hoàn chỉnh, thiết lập này yêu cầu bạn có Tài khoản Facebook.

1. Cài đặt chung:

2. Đăng nhập bằng SMS

3. Đăng nhập bằng Email:

4. Cài đặt Hiển thị:

5. Cài đặt khác:

Các triển khai nâng cao này được AppTeng thực hiện dưới các hợp đồng dịch vụ. Vui lòng liên hệ 0914799931 hoặc 0975839731 để biết thêm chi tiết.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York