Đang tải..

Làm thế nào để kiểm tra website bị chặn X-Frame-Option hay không ? 0 0

Sử dụng trình duyệt Chrome, nhấn F12 và chọn Network, sau đó click vào URL bên cột trái rồi nhìn hình bên dưới:

Hình ảnh trên cho thấy website đang sử dụng chế độ X-Frame-Option ALLOWALL (Cho phép)

Thông thường có 3 chế độ:

ALLOWALL: Cho phép

SAMEORIGIN: Cho phép trên chính domain này

DENY: Từ chối.

Có nhiều website trên mỗi trang lại có các thiết lập khác nhau. Nếu có bất cứ trang nào bị chặn, nên kiểm tra theo phương pháp trên.

Một số mã nguồn mở có Plugin hoặc Bảng điều khiển cho phép thiết lập các cài đặt này, với các mã nguồn không có chức năng thiết lập hoặc Plugin hỗ trợ, sẽ cần sửa cấu hình này trên máy chủ (VPS)

Đọc thêm: Mở X-Frame-Option trên Nginx

** Múi giờ được sử dụng America/New_York