Đang tải..

Làm thế nào để có các Icon Miễn phí cho Module và Ứng dụng ? 0 0

Để tải về, tải lên các Icon cho Module tại TAB Module và các Icon khác tại TAB Ứng dụng bạn luôn có thể sử dụng các nền tảng miễn phí của bên thứ ba, vui lòng truy cập theo liên kết dưới đây, nó có một số Icon Miễn phí và Icon tính phí cho bạn:

https://www.iconfinder.com/

https://www.flaticon.com/

** Múi giờ được sử dụng America/New_York