Đang tải..

Hướng dẫn từng bước cách tạo Chứng chỉ Provisionning Profile. 0 0

Làm thế nào để tạo Provisionning Profile khi xuất bản ứng dụng iOS

Truy cập vào trang http://developer.apple.com chọn Account

Đăng nhập Tài khoản Nhà phát triển Apple của bạn:

Chọn Certificates, identifiers & Profiles

Click “Profiles” từ Menu bên trái sau đó Click vào dấu + như hình ảnh dưới đây:

 

 

Chọn “App Store” trong phần “Distribution“

- Chọn App ID của bạn sau đó Click vào “Continue”:

Chọn chứng chỉ Phân phối iOS được liên kết với chứng chỉ CSR mà bạn đã sử dụng để tạo Chứng chỉ Thông báo đẩy của Apple mà bạn đã tạo trước đó (điều rất quan trọng là sử dụng Phân phối iOS đã được tạo bằng CSR được sử dụng để tạo aps.cer của ứng dụng này. Đừng quên nó và đừng quên rằng trong trường hợp bạn tạo một aps.cer mới cho ứng dụng này với một CSR khác, bạn sẽ phải tạo Provisionning Profile mới với chứng chỉ Phân phối iOS được tạo bằng CSR này, và sau đó để xuất bản bản cập nhật ứng dụng của bạn trên App Store)

- Tiếp theo Click vào “Continue“.

- Nhập tên Provisionning Profile sau đó click tiếp vào “Continue”

Tải về Provisionning Profile vừa được tạo. Lưu trữ chứng chỉ này trong thư mục liên quan đến ứng dụng của bạn trên máy tính nơi chứa chứng chỉ Thông báo đẩy được tạo trước đó.

Bạn đã hoàn tất việc tạo Chứng chỉ Provisionning Profile.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York