Đang tải..

Lỗi: There are one or more errors on the page trong xuất bản ứng dụng Apple 0 0

Cập nhật lần cuối vào 05-10-2019 03:50:20 in Các vấn đề khác

Khi bạn xuất bản ứng dụng trên Cửa hàng Apple Store, hiển thị lỗi như hình ảnh trên đây nhưng Apple không đưa ra bất cứ Thông báo nào khác để sửa lỗi khiến bạn rất vất vả và dường như tỏ ra vô vọng không có cách giải quyết.

Lỗi này thường do bạn chọn danh mục cho ứng dụng tại TAB Application Information là Newspapers and Magazines (Báo và Tạp chí). Hãy chọn lại danh mục này, ví dụ nếu ứng dụng của bạn liên quan tới Báo chí xin hãy chọn News (Tin tức), bởi vì các ứng dụng Báo và Tạp chí (Newspapers and Magazines) sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể hơn từ Apple (Xin xem thêm các Quy định đối với ứng dụng Newspapers and Magazines)

** Múi giờ được sử dụng America/New_York