Đang tải..

Biên dịch và Xuất bản ứng dụng iOS trên bản Xcode nào ? 0 0

Cập nhật ngày 10/2/2020: Xcode 11.2.1 cho phiên bản iOS 10+ trở lên

Đọc thêm: Làm thế nào để tải về phần mềm Xcode để biên dịch và Xuất bản ứng dụng iOS trên nền tảng AppTeng ?

** Múi giờ được sử dụng America/New_York